Daglig verksamhet

Funkisgruppen erbjuder daglig verksamhet för personkrets 1 i våra lokaler i Solna. Vår arbetslivsinriktade verksamhet hjälper deltagare att komma i kontakt med arbetsmarknaden, främst genom individuellt utformad praktik och nära kontakt med sin arbetscoach/handledare.

Daglig verksamhet

Funkisgruppen erbjuder daglig verksamhet för personkrets 1. Vi har lokaler på Korta gatan i Solna, på Girovägen i Järfälla samt på Stansargränd i Västerås. Vår arbetslivsinriktade verksamhet hjälper deltagare att komma i kontakt med arbetsmarknaden, främst genom individuellt utformad praktik och nära kontakt med sin arbetscoach/handledare. Vi erbjuder även arbetsuppgifter i våra lokaler för den som önskar det, detta främst genom vårt samarbete med vårt systerföretag, Samtrans Skol- och Handikapptransporter AB.

Målsättning med den dagliga verksamheten:

– Den individuella målsättningen för den enskilde kan variera från att få en meningsfull sysselsättning till att via praktikerfarenheter få en anställning på den öppna arbetsmarknaden.

– Den gemensamma målsättningen för alla våra deltagare är att erbjuda en daglig verksamhet som, utifrån deltagarnas egna förmågor och önskemål, ökar självförtroende och självkänsla.  Förutom att den dagliga verksamheten erbjuder stöd och hjälp för att komma i kontakt med arbetsmarknaden, ges även möjlighet att delta i sociala aktiviteter så som utflykter och studiebesök. På plats i lokalen kan den enskilde även delta i arbetsgrupper så som gymgruppen, fotogruppen, samhällsgruppen och bakgruppen. Här skapas en känsla av att få vara en del av ett sammanhang! Vi är övertygade om att denna kombination är det bästa sättet för att öka individens personliga utveckling och delaktighet i samhället.

Vill ni se mer av vad som händer på Funkisgruppen?
Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter!

Vill du veta mer och/eller boka studiebesök är du välkommen att kontakta någon av våra samordnare:
Jesper Ringvall 070-419 58 59
Jennie Eriksson 073-653 73 08
eller vår uppdragschef Emma Lindberg 073-973 83 50.

För verksamheten på Korta gatan i Solna är vi godkända utförare för dig som bor i Solna, Sollentuna, Stockholm, Järfälla och Täby. Bland vår personal finns kunskaper även i andra språk, bl. a serbokroatiska och teckenspråk.

För verksamheten på Girovägen i Järfälla är vi godkända utförare för dig som bor i Järfälla.

För verksamheten på Stansargränd i Västerås är vi godkända utförare för dig som bor i Västerås.

Som deltagare på någon av Funkisgruppens dagliga verksamheter omfattas man av vår olycksfallsförsäkring under tiden man vistas på verksamheten samt under sin resa till och från verksamheten.

Boendestöd

Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för den enskilde att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna förutsättningar och behov.

Boendestöd

Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för den enskilde att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna förutsättningar och behov. Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Genom ett väl utvecklat kontaktmannaskap erbjuds den enskilde en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka förmågan att hantera vardagslivet, både inom och utom hemmets väggar.

Vi har kunder i Solna, Sollentuna, Stockholm, Järfälla, Täby, Nacka och Västerås. Vi har personal som utöver svenska även talar bl a engelska, norska, serbokroatiska, teckenspråk och arabiska.

Ledsagning

Funkisgruppen Ledsagning har som mål att hjälpa den enskilde att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Detta gör det möjligt att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv samt utöva sportaktiviteter och på så sätt få ett aktivare och mer socialt liv.

Ledsagning

Funkisgruppen Ledsagning har som mål att hjälpa den enskilde att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Detta gör det möjligt att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv samt utöva sportaktiviteter och på så sätt få ett aktivare och mer socialt liv.

Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Vi är godkända utförare i Solna, Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Täby och Västerås.

Vi har personal som utöver svenska även talar bl a engelska, serbokroatiska, teckenspråk och arabiska.

Vi garanterar dig en verksamhet som möter dina behov och önskemål och det är du som står i centrum för oss. I alla våra verksamheter är kontaktmannaskap en central funktion och tillsammans med din kontaktperson bestämmer du allt rörande din ledsagning.

Alla stöd- och hjälpinsatser bestäms tillsammans med den enskilde och dennes kontaktperson och regelbundna avstämningsmöten sker kontinuerligt. Skulle samarbetet inte fungera får den enskilde självklart byta kontaktperson.

Personlig assistans

Funkisgruppen Assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet. Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder så att förutsättningarna för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar.

Personlig assistans

Funkisgruppen Assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet. Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder så att förutsättningarna för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar. Valfrihet och medbestämmande är viktiga komponenter i vår verksamhet.

Våra kunder får en personlig samordnare som ansvarar för att assistansen fungerar på ett tillfredställande sätt. Som kund har du inflytande och får vara med och bestämma. Som ett vidare led i detta utvecklar vi lokala assistanskontor och dessa fungerar som mötesplatser för närhet och personligt bemötande.

Våra kunder och assistenter är alltid välkomna att ringa eller komma förbi och träffa sin administrativa samordnare för att få hjälp eller ställa frågor! Vi har för närvarande fem olika assistansgrupper igång.

Vill du veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta samordnare Denise Lindgren, 073-973 83 30.

Avlösning

Funkisgruppen erbjuder avlösning i hela Stockholms Stad, Solna, Järfälla, Upplands Bro och Täby. Syftet är att frigöra tid för närstående så att de kan ägna sig åt andra aktiviteter, syskon etc. Vi har hösten 2017 drygt 28 kunder inom dessa områden.

Avlösning

Funkisgruppen erbjuder avlösning i hela Stockholms Stad, Solna, Järfälla och Täby. Syftet är att frigöra tid för närstående så att de kan ägna sig åt andra aktiviteter, syskon etc. Vi har personal som utöver svenska även talar bl a engelska, serbokroatiska, teckenspråk och arabiska.

Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.   Vi är godkända utförare i Solna, Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Täby, Nacka och Västerås..

Vi garanterar dig en verksamhet som möter dina behov och önskemål och det är du som står i centrum för oss. I alla våra verksamheter är kontaktmannaskap en central funktion och tillsammans med din kontaktperson bestämmer du allt rörande din avlösning.

Alla stöd- och hjälpinsatser bestäms tillsammans med den enskilde och dennes kontaktperson och regelbundna avstämningsmöten sker kontinuerligt. Skulle samarbetet inte fungera får den enskilde självklart byta kontaktperson.

Sysselsättning

Funkisgruppen erbjuder sysselsättning för kunder med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Vi erbjuder våra kunder en meningsfull sysselsättning på verksamheten med möjlighet att delta på aktiviteter, få träffa andra deltagare samt komma ut på praktik om så önskas.

Sysselsättning

Funkisgruppen erbjuder sysselsättning för kunder med beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).

Vi erbjuder våra kunder en meningsfull sysselsättning på verksamheten med möjlighet att delta i aktiviter, få träffa andra deltagare samt komma ut på praktik om så önskas.

Målsättning med sysselsättning:

För den enskilda individen kan målsättningen vara att få en meningsfull sysselsättning genom att träffa andra människor och finna en gemenskap.

Målsättningen med sysselsättning som insats kan även vara att komma i kontakt med arbetsmarknaden genom praktik med stöd från handledare.

Den gemensamma målsättningen för alla våra deltagare är att erbjuda en sysselsättning som, utifrån deltagarnas egna förmågor och önskemål, ökar självförtroende och självkänsla.

På plats i lokalen kan den enskilde även delta i arbetsgrupper så som gymgruppen, fotogruppen, samhällsgruppen och bakgruppen. Här skapas en känsla av att få vara en del av ett sammanhang!

Vill ni se mer av vad som händer på Funkisgruppen? Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter!

Vill du veta mer och/eller boka studiebesök är du välkommen att kontakta någon av våra samordnare:
Jesper 070-419 58 59
Jennie 073-653 73 08
eller vår uppdragschef Emma Lindberg 073-973 83 50.

Vi är idag godkända utförare för dig som bor i Järfälla och Stockholm. Bland vår personal finns kunskaper även i andra språk, bl. a serbokroatiska och teckenspråk.