Godkända utförare inom Huddinge kommun

Nu kan vi äntligen meddela att vi är godkända som utförare inom Huddinge kommun avseende boendestöd, ledsagning, avlösning och daglig verksamhet!