Avlösning

Tillsammans planerar vi hur avlösningen ska gå till och vad som ska göras. Det är alltid dina/era behov som styr.

Boendestöd

Vårt mål är att du ska kunna bo kvar hemma i din egen lägenhet eller ditt hus och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar.

Daglig verksamhet

Vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet finns i Solna, Järfälla, Västerås och Österåker för dig med personkrets 1 som fått denna insats beviljad.

Ledsagning

Har du behov av stöd och hjälp för att kunna komma ut och träffa vänner eller delta i kultur- eller föreningsliv?

Personlig assistans

Som kund hos oss är du alltid i fokus och har stort inflytande i din egen assistans.

Sysselsättning

Vi erbjuder en verksamhet som kännetecknas av delaktighet, inflytande och samhörighet. Tillsammans tränar vi på sådant som behövs i arbetslivet.