Om oss

Vår värdegrund

Alla människor har rätt till ett bra liv, oavsett funktionsnedsättning!

Hos Funkisgruppen kan du få hjälp med flertalet av de insatser som beviljas enligt SoL och LSS. Genom att välja oss som utförare för en eller flera av de stödinsatser du beviljats får du ökade möjligheter att styra ditt liv på det sätt som passar just dig. Vi jobbar med dina behov i centrum för att se till att du får det stöd du har rätt till – när du behöver det. Hos Funkisgruppen äger kunden sina timmar!

Funkisgruppens arbete baseras på vår humanistiska inställning och förståelse för alla människors lika värde. Alla kontakter genomsyras av våra grundläggande värderingar:

– Professionellt
– Ansvarsfullt
– Respektfullt
– Tydlighet

Och av en strävan om att vi ska ha roligt tillsammans. Vi vill förverkliga drömmar!

Vi är bra - men vi vill bli bättre!

Vi har överlag nöjda kunder som intygar att vi gör mycket rätt – men självklart både kan och vill vi bli ännu bättre.

Inom Funkisgruppens samtliga verksamheter finns ett gemensamt ledningssystem för hur kvaliteten i våra verksamheter systematiskt och kontinuerligt ska utvecklas och säkras enligt de regelverk som vi har att följa.

Ledningssystemet för kvalitet innehåller en struktur för vad som ska göras, hur det ska göras, när och hur uppföljning och utvärdering ska göras samt vem som har ansvar för vad.

Inom Funkisgruppen AB har vi ett positivt förhållningssätt till alla former av synpunkter och klagomål då vi ser dem som en stor hjälp till att förbättra och utveckla våra verksamheter. Alla som arbetar på våra verksamheter ska bemöta dem som har förbättringsförslag, vill uppmärksamma fel och brister eller lämna klagomål på ett professionellt sätt. Vårt mål är att handlägga dessa ärenden så snabbt som det är möjligt så att vi kan rätta till eventuella fel som kan ha uppkommit eller förebygga framtida problem.

 

Kontaktperson
Nenne Fransson Widegren
Ansvarig klagomålshantering
070-404 21 40
nenne.f.widegren@funkisgruppen.se

Vad tycker våra kunder om oss?

Du kan göra som vi gör – fråga våra kunder! De flesta av dem ställer gärna upp och svarar.

Vi gör också regelbundet brukarundersökningar, där vi i organiserad form får en samlad bild av vad våra kunder och deltagare i daglig verksamhet tycker om oss.

Vi som jobbar på Funkisgruppen

Vi är väldigt stolta över vår personal på Funkisgruppen! Det är var och en av oss som i mötet med kunden avgör både den upplevda kvaliteten i våra tjänster och hur väl vår målsättning att hjälpa till att uppfylla drömmar faller ut! Några korta fakta:

– I november 2017 arbetar 89 personer inom Funkisgruppens olika verksamhetsområden.
– Personalen har en bred erfarenhet och utbildningar som finns representerade är bl a socionom, fritidspedagog, lärare, specialpedagog, undersköterska och friskvårdskonsulent.
– Vi har personal som talar följande språk: svenska, engelska, arabiska, serbokroatiska och teckenspråk.
– På Funkisgruppen är personalen väldigt sport-, kultur- och fritidsintresserade.
– Det finns idag 4 personalansvariga chefer och 6 samordnare i verksamheten.
– Vi är medlemmar i Vårdföretagarna Almega och har kollektivavtal.

Vill du jobba hos oss? Titta då gärna under Lediga jobb.

Vill du veta ännu mer?

Funkisgruppen AB strävar efter att skapa en ny dimension i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena.

Vi ingår i TransportIT Group AB som äger 100% av aktierna i Funkisgruppen AB. TransportIT är i sin tur ett privatägt svenskt aktiebolag med totalt 37 olika aktieägare (dec 2015). Verksamheten bedrivs inom tre huvudområden: omsorg, persontransporter och IT/teknik.

Ytterligare information om bokslut, ekonomiska nyckeltal, styrelse m.m. hänvisas till allabolag.se.