Om oss

Vår värdegrund

Alla människor har rätt till ett bra liv, oavsett funktionsnedsättning!

Hos Funkisgruppen kan du få hjälp med flertalet av de insatser som beviljas enligt SoL och LSS. Genom att välja oss som utförare för en eller flera av de stödinsatser du beviljats får du ökade möjligheter att styra ditt liv på det sätt som passar just dig. Vi jobbar med dina behov i centrum för att se till att du får det stöd du har rätt till – när du behöver det. Hos Funkisgruppen äger kunden sina timmar!

Funkisgruppens arbete baseras på vår humanistiska inställning och förståelse för alla människors lika värde. Alla kontakter genomsyras av våra grundläggande värderingar:

– Professionellt
– Ansvarsfullt
– Respektfullt
– Tydlighet

Och av en strävan om att vi ska ha roligt tillsammans. Vi vill förverkliga drömmar!

Vi är bra - men vi vill bli bättre!

Vi har överlag nöjda kunder som intygar att vi gör mycket rätt – men självklart både kan och vill vi bli ännu bättre.

Inom Funkisgruppens samtliga verksamheter finns ett gemensamt ledningssystem för hur kvaliteten i våra verksamheter systematiskt och kontinuerligt ska utvecklas och säkras enligt de regelverk som vi har att följa.

Ledningssystemet för kvalitet innehåller en struktur för vad som ska göras, hur det ska göras, när och hur uppföljning och utvärdering ska göras samt vem som har ansvar för vad.

Inom Funkisgruppen AB har vi ett positivt förhållningssätt till alla former av synpunkter och klagomål då vi ser dem som en stor hjälp till att förbättra och utveckla våra verksamheter. Alla som arbetar på våra verksamheter ska bemöta dem som har förbättringsförslag, vill uppmärksamma fel och brister eller lämna klagomål på ett professionellt sätt. Vårt mål är att handlägga dessa ärenden så snabbt som det är möjligt så att vi kan rätta till eventuella fel som kan ha uppkommit eller förebygga framtida problem.

 

Kontaktperson
Nenne Fransson Widegren
Ansvarig klagomålshantering
070-404 21 40
nenne.f.widegren@funkisgruppen.se

Vad tycker våra kunder om oss?

Du kan göra som vi gör – fråga våra kunder! De flesta av dem ställer gärna upp och svarar.

Vi gör också regelbundet brukarundersökningar, där vi i organiserad form får en samlad bild av vad våra kunder och deltagare i daglig verksamhet tycker om oss.

Vi som jobbar på Funkisgruppen

Vi är väldigt stolta över vår personal på Funkisgruppen! Det är var och en av oss som i mötet med kunden avgör både den upplevda kvaliteten i våra tjänster och hur väl vår målsättning att hjälpa till att uppfylla drömmar faller ut! Några korta fakta:

– Personalen har en bred erfarenhet och utbildningar som finns representerade är bl a socionom, fritidspedagog, lärare, specialpedagog, undersköterska och friskvårdskonsulent.
– Vi har personal som talar följande språk: svenska, engelska, arabiska, serbokroatiska och teckenspråk.
– På Funkisgruppen är personalen väldigt sport-, kultur- och fritidsintresserade.
– Det finns idag 4 personalansvariga chefer och 6 samordnare i verksamheten.
– Vi är medlemmar i Vårdföretagarna Almega och har kollektivavtal.

Vill du jobba hos oss? Titta då gärna under Lediga jobb.

Vill du veta ännu mer?

Funkisgruppen AB strävar efter att skapa en ny dimension i vardagen för personer med funktionsnedsättning genom att vi fokuserar på de mjuka mervärdena.

Vi ingår i TransportIT Group AB som äger 100% av aktierna i Funkisgruppen AB. TransportIT är i sin tur ett privatägt svenskt aktiebolag med totalt 37 olika aktieägare (dec 2015). Verksamheten bedrivs inom tre huvudområden: omsorg, persontransporter och IT/teknik.

Ytterligare information om bokslut, ekonomiska nyckeltal, styrelse m.m. hänvisas till allabolag.se.

Så här behandlar vi personuppgifter

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Funkisgruppen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt. Tänk på att inte lämna ut känsliga personuppgifter via e-post.

Om du har en insats hos Funkisgruppen AB som är beviljad via din kommun, t.ex. boendestöd, ledsagning, avlösning, biträde av kontaktperson, sysselsättning eller daglig verksamhet, är det din kommun som samlar in dina personuppgifter och är ansvarig för dessa.

Om du har insatsen personlig assistans hos Funkisgruppen AB är Funkisgruppen AB ansvarig för alla personuppgifter som vi samlar in från dig.

Insamling och användning av information

Funkisgruppen AB samlar in information från dig när du mejlar någon av våra anställda eller skickar in en jobbansökan. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer samt övrig information som du väljer att delge oss. Den information vi samlar in från dig kan användas för att informera och kommunicera med dig och/eller hantera jobbansökningar.

Om du har en insats hos Funkisgruppen AB får vi genom beställningen från kommun del av dina personuppgifter och använder oss av dem för att kunna utföra den beviljade insatsen samt ha möjlighet att kommunicera med dig. Vårt ansvar för dina personuppgifter är reglerat i avtal mellan Funkisgruppen och din kommun. Vi får ta del av namn, personnummer, adress, telefonnummer samt sådan information om din hälsa som är av vikt för insatsen och finns med i handläggarens utredning. Därutöver samlar vi in kontaktuppgifter till dina anhöriga för samverkan, om du och dina anhöriga tillåter det.

Om du har personlig assistans samlar Funkisgruppen AB in namn, personnummer, adress, telefonnummer samt sådan information om din hälsa som är av vikt för insatsen. Dina personuppgifter används för att kunna utföra din assistans samt ha möjlighet att kommunicera med dig. Dina personuppgifter används också i kontakt med Försäkringskassan avseende fakturering. Därutöver samlar vi in kontaktuppgifter till dina anhöriga för samverkan, om du och dina anhöriga tillåter det.

Vem äger informationen

Funkisgruppen AB är de enda som äger rätt till informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka information till någon instans på din begäran.

Utlämnande till tredje part

Funkisgruppen AB säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd underleverantör som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell via separata avtal.

Funkisgruppen AB anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Informationsskydd

Funkisgruppen AB vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. Samtlig personal och underleverantörer är informerade och utbildade i Funkisgruppen AB:s informationssäkerhetspolicy enligt gällande lagstiftning. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Rätt att begära information

Vill du veta om Funkisgruppen AB behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Funkisgruppen AB och att få uppgifter rättade.

Kontakt

Om du har frågor om säkerheten kring dina personuppgifter kan du kontakta oss på info@funkisgruppen.se  Huvudkontorets adress är Korta Gatan 7, 5 tr. / Box 6006, 171 06 Solna.

Ändringar i vår integritetspolicy

Funkisgruppen AB kan ändra eller uppdatera denna policy löpande när det behövs efter återkoppling från kunderna och förändra våra tjänster.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du Funkisgruppen AB:s integritetspolicy.