Press

Här kan du läsa artiklar och pressklipp om oss:

Pressbild ÖSP 4 2013

Artikel i ÖSP nr 4, 2013 - "Ny daglig verksamhet i Vagnhärad". Artikeln finns på sidan 23.


 

HVBLSSguiden

Vi är med i  HVB&LSS Världen nr 3 2013! Artikeln om oss finns på sidorna 38-40.