Vi erbjuder:

 Rubrik Daglig verksamhet

Funkisgruppen erbjuder daglig verksamhet för personkrets 1 i Solna.   Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Boendestöd

Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för den enskilde att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna förutsättningar och behov.   Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Ledsagning

Funkisgruppen Ledsagning har som mål att hjälpa den enskilde att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Detta gör det möjligt att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv samt utöva sportaktiviteter och på så sätt få ett aktivare och mer socialt liv. Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.  Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Personlig assistans

Funkisgruppen Assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet. Vårt fokus är att vara ett stöd för våra kunder så att förutsättningarna för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor ökar. Valfrihet och medbestämmande är viktiga komponenter i vår verksamhet.  Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Arbetscoachning

Funkisgruppen arbetscoachningsverksamhet bygger på att motivera deltagaren att, genom egna idéer och viljor, utforma en arbetsansökan tillsammans med jobbsamordnaren. Arbetsansökan ska hjälpa deltagaren att så snabbt som möjligt komma ut på arbetsmarknaden via en praktikplats.   Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Anhörigstöd

Vi erbjuder samtalsgrupper för personer som har en närstående med funktionsnedsättning. Den närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän.   Läs mer

Grön ranka2

Rubrik Lägerverksamhet

Funkisläger är en verksamhet inom Funkisgruppen. Vi arrangerar både helgläger och längre läger som funkar för dig med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar.   Läs mer

Grön ranka2