Anhörigsstöd / Samtalsgrupper

Brun pusselbit

Vi på Funkisgruppen finns här för dig som är anhörig, vi vill inget heller än att hjälpa till. Vi utgår alltid ifrån dina behov och din situation. Den anhöriga kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller vän. Ibland kan det vara tufft att vara anhörig till en person som lever med ett fysisk eller psykisk funktionshinder. Ofta ger de anhöriga mycket stöd och hjälp till den närstående, vilket är ett viktigt, men i många fall ett osynligt arbete, som kräver mycket och tar mycket energi. Det är lätt att glömma bort sig själv. 

Funkisgruppen stöttar dig som är anhörig:
Funkisgruppen erbjuder stöd till dig som är anhörig till en person med fysiskt eller psykiskt funktionshinder, som är inskriven hos oss på Funkisgruppen. Du som anhörig är viktig! Vi ger dig stöd och råd för att du ska orka och för att du själv ska må bra.

Stödsamtal:
Stödsamtal är ett medmänskligt, individuellt samtal där du kan få hjälp att sortera dina tankar och funderingar. Vi som jobbar på Funkisgruppen har självklart tystnadsplikt. 

Anhöriggrupper:
I en anhöriggrupp får du möjlighet att träffa andra som lever i en liknande situation som du. Erfarenhetsbyte och utbyte av information kan ge kraft och ny energi. (Anhöriggrupper startats i mån av efterfrågan)

Stöd till barn:
Barn under 18 år har inget formellt eller juridiskt ansvar för syskon eller föräldrar. Det förekommer dock att barn ger mycket stöd och hjälp till föräldrar eller syskon. Dessa barn behöver någon form av stöd. (Socialstyrelsen, Anhörigstöd)

Vi på Funkisgruppen har stor erfarenhet av att ge samtalsstöd till barn. Vi anpassar samtalen efter barnens nivå och mognad.

Anhörigsstöd

Vill du veta mer eller har övriga frågor är du välkommen att kontakta handledare Anna-Maria 070-419 66 65.