Boendestöd

Lime -pusselbit 

Funkisgruppen Boendestöd har som mål att göra det möjligt för den enskilde att bo i egen lägenhet och att leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån egna förutsättningar och behov. Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Genom ett väl utvecklat kontaktmannaskap erbjuds den enskilde en social och praktisk stödinsats som syftar till att stärka förmågan att hantera vardagslivet, både inom och utom hemmets väggar. 

Våren 2017 har vi drygt 250 kunder i Solna, Sollentuna, Stockholm, Järfälla, Täby, Nacka. Vi har personal som utöver svenska även talar bl a engelska, norska, serbokroatiska, teckenspråk och arabiska.

Boendestöd

Vill du veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta uppdragschef Helena 073-973 83 40. Administrativ samordnare Kristin är barnledig.