Ledsagning och avlösning

Brun pusselbit

Funkisgruppen Ledsagning och avlösning har som mål att hjälpa den enskilde att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Detta gör det möjligt att träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv samt utöva sportaktiviteter och på så sätt få ett aktivare och mer socialt liv. Vi kompletterar det stöd av övriga insatser som samhället ger och vårt stöd grundar sig på respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.   Vi är godkända utförare i Solna, Stockholm, Sollentuna, Järfälla, Upplands-Bro och Täby.

Funkisgruppen erbjuder även avlösning i hela Stockholms Stad, Järfälla, Upplands Bro och Täby. Syftet är att frigöra tid för närstående så att de kan ägna sig åt andra aktiviteter, syskon etc. Vi har hösten 2015 drygt 20 kunder inom dessa områden. Vi har personal som utöver svenska även talar bl a serbokroatiska, teckenspråk och arabiska.

Vi garanterar dig en verksamhet som möter dina behov och önskemål och det är du som står i centrum för oss. I alla våra verksamheter är kontaktmannaskap en central funktion och tillsammans med din kontaktperson bestämmer du allt rörande din ledsagning. 

Alla stöd- och hjälpinsatser bestäms tillsammans med den enskilde och dennes kontaktperson och regelbundna avstämningsmöten sker kontinuerligt. Skulle samarbetet inte fungera får den enskilde självklart byta kontaktperson.

Ledsagning

Vill du veta mer eller har några frågor är du välkommen att kontakta Uppdragschef Helena 073-973 83 40.