Välkommen till Funkisgruppen

Funkisgruppen strävar efter att skapa en ny dimension i vardagen med människan i centrum.

Vi löser livspusslet!
Daglig verksamhet

Verksamheter LSS & SoL

Vi erbjuder daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst och personlig assistans för barn och vuxna i hela landet. De olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att skapa en helhet för individen. Vi löser livspusslet!

Läs mer om Verksamheter LSS & SoL

Rusta och matcha

Rusta & matcha

Hos oss möter du personliga coacher med mångårig erfarenhet av att vägleda personer till arbete eller studier. Vårt individuella arbetssätt och stora kontaktnät i många branscher är viktiga faktorer för att vi ska lyckas tillsammans.

Läs mer om Rusta & match

bli familjehem

Familjehem

Funkisgruppen har en lång och bred erfarenhet inom omsorgs- och samhällstjänster. Vi är också familjehemskonsulenter och söker därför kontakt med fler familjer som vill göra skillnad för barn i olika typer av utsatta situationer. Vill du och din familj göra skillnad och bli familjehem?

Läs mer om Familjehem

Rusta och matcha

Skyddat boende

Funkisgruppen erbjuder trygga placeringar i boende för personer som är i behov av insatser i form av skydd mot hot, våld, förtryck eller andra övergrepp. Eftersom vi vet att flertalet skyddsärenden är akuta så kan vi ta emot placeringar med kort varsel.

Läs mer om Skyddat boende

Vilka är vi?

Funkisgruppen AB erbjuder insatser enligt SoL och LSS, placering i skyddat boende, familjehem, personlig assistans samt arbetsmarknadsinsatser.  De olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att skapa en helhet för individen – Vi löser livspusslet! Genom att välja oss som utförare för en eller flera av de insatser som du beviljats får du ökade möjligheter att styra ditt liv på det sätt du önskar och som passar just dig. Hos oss äger kunden sina timmar och vi jobbar med dina behov i centrum för att se till att du får det stöd du har rätt till – när du behöver det. Ett företag räcker!

Vår värdegrund

Alla människor har rätt till ett bra liv, oavsett funktionsnedsättning, ålder eller arbetslöshet.

Grunden i Funkisgruppens arbete utgörs av vår värdegrund och humanistiska människosyn. Alla människors lika värde, det goda professionella bemötandet samt våra värdeord är vägledande för allt vi gör.

Våra värdeord

Professionellt: Vi fokuserar på rätt saker, är kunniga samt utför vårt arbete med kundfokus.

Ansvarsfullt: Genom engagemang och eget ansvar säkerställer vi våra kunders omhändertagande i alla sina kontakter med Funkisgruppen.

Respektfullt: Respekt handlar om att ge och få – ömsesidigt. Vi lyssnar på varandra och vi har förståelse för allas olikheter. Det är viktigt med återkoppling och att vi håller vad vi lovar.  

Tydligt: I vår organisation vet alla vad som förväntas av oss, som medarbetare och företag.

Och av en strävan om att vi ska ha roligt tillsammans. Vi vill förverkliga drömmar!

Vi som jobbar på Funkisgruppen

På Funkisgruppen vet vi att personalen är vårt viktigaste verktyg för att kunna erbjuda våra kunder god kvalitet. För att vår personal ska ha möjlighet att utvecklas och växa, inom såväl företaget som person, så arbetar vi därför med kontinuerlig kompetensutveckling. Vi är även medlemmar i Vårdföretagarna Almega och har kollektivavtal så att vår personal ska känna sig trygga.

På Funkisgruppen är vi väldigt stolta över vår personal.

Vår personal har en bred erfarenhet och utbildningar som finns representerade hos oss är bland annat socionom, beteendevetare, fritidspedagog, lärare, specialpedagog och undersköterska.

Det finns även en bred språkkompetens inom personalgruppen, till exempel engelska, arabiska, serbokroatiska och teckenspråk.

Det är var och en inom personalgruppen som i mötet med kunden både avgör den upplevda kvaliteten i våra tjänster och hur väl vår målsättning att hjälpa till att uppfylla kundens drömmar faller ut.