Bli familjehem

Vi söker familjer som vill hjälpa barn till en trygg uppväxt och utveckling genom att ge omsorg och närhet i vardagen.

Funkisgruppen har en lång och bred erfarenhet inom omsorgs- och samhällstjänster. Vi är också familjehemskonsulenter och söker därför kontakt med fler familjer som vill göra skillnad för barn i olika typer av utsatta situationer. Vill du och din familj göra skillnad och bli familjehem?

Som familjehem skall man kunna avsätta tid för samarbete med socialtjänsten och Funkisgruppens handledning och uppföljning. Som familjehem har man även kontakt med skola och förebyggande hälsovård. 

Rör ej - Stängd flik
Hur blir man familjehem?

Innan din familj blir godkänd för att ta emot ett barn, eller ungdom, i ditt hem så skall familjen godkännas.

Familjen genomgår en familjehemsutredning som syftar till att säkerställa att de har de förmågor och resurser som krävs för att ta hand om ett barn.

För dig som redan är ett befintligt och godkänt familjehem går processen snabbare.

Utredningen görs av två familjehemskonsulenter som träffar familjen i familjens hem.

Vi hjälper er

Om din familj blir godkänd som familjehem kommer ni samarbeta nära oss.

Vi på Funkisgruppen arbetar dagligen med att ni som familjehem får mycket stöd och handledning i ert uppdrag.

Vi kommer finnas tillgängliga för er och vägleda i frågor som ni möter under ert uppdrag, detta kan vara frågor kring skola, fritid, hälso- och sjukvård, barnets känslor/beteende samt övriga frågor kring barnets nätverk.

Vi ger kontinuerlig stöttning, handledning och utbildning så att du kan känna dig trygg i ditt uppdrag.

Du och din familj kommer aldrig stå ensam i arbetet med att skapa en trygg och utvecklande miljö för det eller de barn som ni ska hjälpa och stödja.

Vår kompetens

Funkisgruppens personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med utsatta personer, personer med psykisk ohälsa, riskbeteenden, funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Vi är vana att samverka och använder oss av evidensbaserade metoder.

De som arbetar hos oss är bland annat socionomer, socialpedagoger, skötare inom psykiatri, hälsopedagoger och drog- och alkoholterapeuter.

Samtlig personal får löpande handledning och kompetensutveckling; enskilt och i grupp

Vi samverkar

Vi ser det som en självklarhet att samverka med kommuner, regioner, skola och övriga aktörer i nätverket. Detta för att de placerade ska kunna få de resurser som behövs för en tryggare vardag.

Familjehem arvode och omkostnadsersättning

Som familjehem får man arvode och omkostnadsersättning som utbetalas månadsvis. Det är baserat på på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer.

Arvodet är en ersättning som familjehemmet får, för sitt arbete som uppdragstagare och räknas inte som en anställning.

Omkostnadsersättningen ersätts till familjehemmet för att täcka de omkostnader som uppkommer i samband med inflyttningen. Det kan till exempel vara kostnader för fickpengar, kläder, mat, , personlig hygien, fickpengar, aktiviteter, förbrukningsvaror, möbler, TV, telefon och normalt slitage.

Fortsatt process

Vid fortsatt process kommer ni att fylla i en standariserad bedömningsmetod BRA-Fam
som används vid rekrytering av familjehem. Den används för att inhämta grundläggande information.

Ni kommer även att fylla i ett medgivande för kontroll av:

  • Utdrag ur brotts- och belastningsregister
  • Förfrågan om förekomst i socialregistret i kommunen
  • Utdrag från kronofogden, försäkringskassan,
  • Inhämtar ev. referenser

Vår familjehemskonsulent sammanfattar sedan allt i en rapport som vi gemensamt går igenom.

Även om ni blir godkända av Funkisgruppen är det alltid kommunens socialnämnd som slutgiltigt beslutar om familjehemsplaceringen.

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem?

Fyll i en intresseanmälan här, maila eller ring oss. Vi tar kontakt med er, oftast inom 24 timmar. Vi kommer hem till er för ett personligt möte och berättar mer om hur det är att vara familjehemsförälder och hur vi kommer att samarbeta.

Kontakta vår uppdragschef Dan Wiröstrand, så kan han berätta mer om vår verksamhet och våra placeringsmöjligheter.

Dan Wiröstrand

Telefon: 073-347 55 29

E-post: dan.wirostrand@funkisgruppen.se

Intresseformulär