Inom Funkisgruppen följer vi noga utvecklingen runt coronaviruset (Covid-19) och grundregeln på Funkisgruppen är att vi följer ansvariga myndigheters rekommendationer.

En av våra viktigaste åtgärder för att förhindra smittspridning är att vi alla håller god handhygien och följer basala hygienrutiner. Samtidigt är vi beredda att vidta ytterligare åtgärder om så behövs.

Som alltid är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk och under rådande omständigheter vill vi särskilt poängtera detta.

Vår ledning följer utvecklingen kontinuerligt och har ständig dialog med cheferna på respektive verksamhet.

Har du eller någon i din närhet frågor är du välkommen att kontakta oss.