Vi söker jour- och familjehem

Vi söker familjer som vill hjälpa barn till en trygg uppväxt och utveckling genom att ge omsorg och närhet i vardagen.

Familjehem

Funkisgruppen har en lång och bred erfarenhet inom omsorgs- och samhällstjänster. Vi är också familjehemskonsulenter och söker därför kontakt med fler familjer som vill göra skillnad för barn i olika typer av utsatta situationer. Vill du och din familj göra skillnad och bli familjehem?

Som familjehem skall man kunna avsätta tid för samarbete med socialtjänsten och Funkisgruppens handledning och uppföljning. Som familjehem har man även kontakt med skola och förebyggande hälsovård.

bli familjehem

Bli familjehem

Funkisgruppen har en lång och bred erfarenhet inom omsorgs- och samhällstjänster. Vi är också familjehemskonsulenter och söker därför kontakt med fler familjer som vill göra skillnad för barn i olika typer av utsatta situationer. 

Sysselsättning

För uppdragsgivare

Många förvaltningar och placeringsenheter runt om i landet idag har svårigheter att få fram tillräcklig mängd familjehem/jourhem och tillräcklig kompetens för att möta de behov och krav som dagens familjehemsvård ställer.

Intresseformulär