Den 23 januari 2012 grundades Funkisgruppen AB och vi satte de första spadtagen mot att bygga ett omsorgsföretag med fokus på att skapa en ny dimension i vardagen för våra kunder genom att fokusera på de mjuka mervärdena. Vår grundinställning är och har från start varit att alla människor har rätt till ett bra liv och de olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att skapa en helhet för dig som individ – Vi löser livspusslet!
Vi gör detta genom att i Stockholms län erbjuda insatser inom LSS och SoL såsom daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, avlösar- och ledsagarservice och personlig assistans. Vi erbjuder även skyddat boende för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp samt även arbetsmarknadsinsatser genom bland annat Arbetsförmedlingen.
Vi startade resan på vårt huvudkontor på Korta gatan i Solna och nu, 10 år senare, har vi kontor på 6 olika platser och vi är utförare av insatser i mer än 13 kommuner och vår modell är enkel – vi erbjuder våra kunder en palett av insatser och vi erbjuder vår personal möjligheten att arbeta inom olika verksamheter.
Att bygga ett omsorgsföretag från grunden kräver tid, tålamod och energi och engagemang. Funkisgruppen har som många andra företag påverkats av Coronapandemin men äntligen ser vi nu ljuset i tunneln. Vi ser på framtiden med god tillförsikt och vi ser fram emot att fortsätta vara behjälplig till att lösa livspusslet för dig med någon form av funktionsnedsättning.
Idag fyller vi 10 år och det vill vi verkligen fira med ett ”ja må vi leva uti hundrade år”. Hipp hipp hurra!
//Helena Eriksson, Stolt VD Funkisgruppen AB