Vi kan nu glädjande informera att Funkisgruppen, från den 1 december 2021, erbjuder skyddat boende för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Våra skyddade boenden består av en egen lägenhet med självhushåll på skyddad adress. Eftersom vi vet att flertalet skyddsärenden är akuta så kan vi ta emot placeringar med kort varsel.

Vår personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med socialt utsatta personer, personer med psykisk ohälsa, riskbeteenden, funktionsnedsättningar och samsjuklighet.

Vi använder evidensbaserade metoder och insatserna på boendet är individuellt utformade, i nära samarbete med den enskilde och i enlighet med dennes önskemål och förutsättningar.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Jukka Kaski: 0733-47 55 95

Ida Thomasson: 0739-73 83 30