Funkisgruppen har, med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19, fattat beslut om tillfälligt utökade rutiner och restriktioner i verksamheten. Vår målsättning är att våra kunder och deltagare skall få sina insatser utförda enligt beslut och att vi, tillsammans med de enskilda och beställare, finner lösningar för att möjliggöra detta på ett säkert och tryggt vis.

Funkisgruppens utökade rutiner innefattar bland annat nedan:

  • Samtliga anställda informeras löpande om aktuella hygienrutiner, restriktioner och rekommendationer
  • Samtliga anställda använder godkända munskydd under sina arbetspass med kunder och deltagare samt vid resor i kollektivtrafik i tjänsten
  • Vi tar endast emot bokade besök i våra lokaler (gäller även anställda)
  • Våra anställda reser ej mellan Funkisgruppens olika lokaler
  • Administrativa funktioner inom Funkisgruppen arbetar hemifrån
  • Studiebesök i lokalerna sker utanför deltagartid för vår arbetslivsinriktade verksamhet
  • Externa möten sker i största möjliga utsträckning digitalt. I annat fall bokas dessa in utanför deltagartid för vår arbetslivsinriktade verksamhet
  • Anställa och besökare i våra lokaler skall sprita händer och använda munskydd samt hålla tillräckligt avstånd
  • Interna möten och utbildningar sker digitalt
  • Vi tar för närvarande ej emot praktikanter i våra verksamheter