Vi kan med glädjande nyheter denna lucia meddela att Funkisgruppen nu har fått IVO tillstånd för våra lokaler i Tyresö, Studievägen/Radiovägen 27 samt Skärholmen, Ekholmsvägen 23.

Hoppas ni får en trevlig lucia, en trevlig helg och 3e advent!