Vi kan glädjande meddela att vi nu är godkända som utförare i Haninge kommun avseende ledsagning och avlösning!