Vi kan med glädje meddela att vi är godkända utförare inom Nacka kommun avseende daglig verksamhet och sysselsättning!