Funkisgruppen startar äntligen upp verksamhet med inriktning på familjehem/jourhem.

Funkisgruppen AB har med sin kompetens i företaget länge sett behovet av att hjälpa och stötta kommuner och socialförvaltningar med placeringar av barn och ungdomar med NPF eller andra funktionsvariationer. Våra familjehem har ofta både erfarenhet och kompetens just utifrån dessa behov hos barn och unga. Vi tar även emot barn/ungdomar med andra behov och förutsättningar såklart.

Jag heter Dan Wiröstrand och är uppdragschef för familjehemsverksamheten inom Funkisgruppen. Jag har arbetat i över 10 år inom kommunal familjevård men även tidigare i konsulentstödd privat verksamhet. Kontakta gärna mig om du har behov av placeringshjälp eller om du är familjehem som vill arbeta tillsammans med oss för att göra skillnad för barn och ungdomar i vårt samhälle.