Med anledning av ökat smittläge har Funkisgruppen återinfört source control, nivå 1.

Detta innebär att personal skall bära munskydd som tillägg till övriga hygienrutiner vid kundnära omvårdnad (inom 2 meter) hos personer med hög risk för allvarlig sjukdom vid covid-19, influensa och andra luftvägsinfektioner. Våra anställda har även tagit del av aktuella hygienrutiner för repetition.