Funkisgruppen har utredda jour- och familjehem som står redo för placeringar.

Våra konsulenter har god kompetens och bred erfarenhet av att arbeta med målgruppen och erbjuder jour- och familjehemmen tät kontakt, regelbundna hembesök samt handledning inom den egna verksamheten.

Hör av er till Helena.karlsson@funkisgruppen.se om ni vill veta mer om våra familjer och möjligheter till placering hos någon av dem.