Solna

Solna För dig som bor i Solna så är vi valbara utförare av följande insatser: Kontaktuppgifter Daglig verksamhet Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har...

Lidingö

Lidingö För er som bor i Lidingö kommun, erbjuder vi följande tjänster. Kontaktuppgifter Avlösning Funkisgruppen avlösning har som mål att erbjuda dig som förälder eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet. Hos oss är det...

Nacka

Nacka För dig som bor i Nacka så är vi valbara utförare av följande insatser: Kontaktuppgifter Daglig verksamhet Enhet Radiovägen: På Radiovägen 27, Tyresö, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått...

Sollentuna

Sollentuna För dig som bor i Sollentuna så är vi valbara utförare av följande insatser: Kontaktuppgifter Daglig verksamhet Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1...

Haninge

Haninge För dig som bor i Haninge så är vi valbara utförare av följande insatser: Kontaktuppgifter Daglig verksamhet Enhet Radiovägen: På Radiovägen 27, Tyresö, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har...