mountainbike
Järfälla

Boendestöd i Järfälla med Funkisgruppen

Funkisgruppen är din pålitliga utförare när du söker boendestöd i Järfälla. Vi erbjuder kompetent boendestöd med en tydlig struktur som syftar till att underlätta din vardag och ge dig överblick över dina dagliga uppgifter.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Struktur och överblick på vardagens göromål

Vi förstår att det ibland kan vara svårt att hantera vardagens utmaningar på egen hand. Vårt boendestöd är utformat för att ge dig den struktur, planering och motivation du behöver för att hantera ditt dagliga liv på ett mer effektivt och meningsfullt sätt.

Vi hjälper bland annat till med:
  • Veckoplanering och rutiner
  • Förberedelser och stöd inför möten eller vård- och myndighetskontakter
  • Hantering av post, räkningar och vardagsadministration
  • Skötsel av hemmet, inköp och mathållning
  • Att bryta social isolering
  • Att leta efter bostad
  • Att hitta meningsfull sysselsättning eller fritidsaktiviteter
Individuell planering och uppföljning

Innan vi startar vårt boendestöd har vi ett möte med dig för att gå igenom din aktuella situation och dina behov. Tillsammans utarbetar vi en genomförandeplan där vi tydligt beskriver vilka mål som är viktiga för dig och hur vi ska samarbeta för att du ska kunna uppnå dem.

När du har träffat din tilltänkta boendestödjare är det ni som tillsammans planerar för vilka dagar och tider ni ska träffas. Vi strävar efter att erbjuda kontinuitet, men om din ordinarie boendestödjare är frånvarande, har vi ersättare redo och planerar detta i samråd med dig.

Vår kompetens

Vår personal har en bred kompetens och omfattande erfarenhet när det gäller att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi lägger stor vikt vid att matcha dig med en boendestödjare som passar dina behov och personlighet på bästa möjliga sätt.

Om det uppstår behov eller önskemål om att byta ut din befintliga boendestödjare eller lägga till fler boendestödjare, så löser vi det i samråd med dig. Vi vill att du känner dig trygg med de insatser vi erbjuder.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Järfälla?

Om du är intresserad av att få mer information om vårt boendestöd och hur vi kan stödja dig, är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet, vår kompetenta personal och hur vi arbetar med boendestöd på Funkisgruppen. Här nedan hittar du kontaktuppgifter som är specifika för Järfälla, så att du kan komma i kontakt med oss och få den hjälp du behöver för att underlätta din vardag och förbättra din livskvalitet. Vi ser fram emot att vara en del av din resa mot en mer strukturerad och meningsfull vardag.