mountainbike
Lidingö

Boendestöd i Lidingö med Funkisgruppen

Boendestöd är en värdefull insats som kan göra vardagen enklare och mer meningsfull för personer som står inför utmaningar på grund av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet eller samsjuklighet. Funkisgruppen är stolta över att erbjuda kompetent boendestöd i Lidingö som fokuserar på att skapa struktur, trygghet och överblick i dina dagliga sysslor.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Stöd med struktur och vardagsöverblick

Vardagens krav kan ibland kännas överväldigande och övermäktiga. Vårt boendestöd är utformat för att ge dig de verktyg och den support du behöver för att möta dessa krav. Vi hjälper dig att skapa strukturerade veckoplaner och rutiner samt motivation och strategier för att genomföra dem.  Vårt boendestöd kan bland annat hjälpa till när du ska förbereda dig för möten med vård- och myndighetskontakter, hantera post, räkningar och vardagsadministration samt sköta hemmet, inköp och mathållning.

Social integration och bostadssökning

Förutom att stödja dig med praktiska aspekter av din vardag, kan vi även hjälpa dig med att bryta social isolering genom att stödja dig att delta i meningsfulla aktiviteter och fritidsaktiviteter. Vi kan även hjälpa till när det gäller att leta efter bostad och skapa förutsättningar för en mer självständig boendesituation. Vårt mål är att främja din sociala integration och öka din livskvalitet.

Individanpassad och målmedveten planering

För att säkerställa att vårt boendestöd är anpassat till dina unika behov och mål, inleder vi alltid med ett noggrant uppstartsmöte. Tillsammans går vi igenom din beställning och identifierar dina aktuella behov. Vi utformar en genomförandeplan som beskriver de viktigaste målområdena för dig och hur vi kommer att samarbeta för att uppnå dem.

Efter att du har träffat din tilltänkta boendestödjare är det ni som tillsammans planerar dagar och tider för ditt boendestöd. Vi är medvetna om att det kan uppstå situationer där din boendestödjare är frånvarande och vi erbjuder dig naturligtvis en ersättare vid sådana tillfällen. I vår verksamhet är delaktighet och flexibilitet centrala.

Erfaren personal med bred kompetens

Vår personal är vår största tillgång. De har en bred och mångsidig kompetens samt gedigen erfarenhet av att arbeta med personer som har olika utmaningar i sin vardag. Vi förstår att varje individ är unik, och vi anpassar vårt bemötande och stöd för att matcha dina specifika behov och önskemål.

För att säkerställa en bra matchning mellan dig och din boendestödjare, lägger vi stor vikt vid att förstå dina önskemål och att det ska vara rätt personkemi. Om det någonsin uppstår behov eller önskemål om att byta din befintliga boendestödjare eller utöka antalet boendestödjare, kommer vi att planera detta i nära samråd med dig för att säkerställa att du känner dig trygg med dina insatser.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Lidingö?

Vi är alltid glada över att svara på dina frågor och erbjuda mer information om vår verksamhet och vår engagerade personal. Om du vill veta mer om hur vi kan stödja dig i Lidingö genom vårt boendestöd, tveka inte att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifterna nedan, baserat på den kommun du tillhör. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur vi tillsammans kan utforma ditt boendestöd.