mountainbike
Nacka

Boendestöd i Nacka med Funkisgruppen

Funkisgruppen är din pålitliga utförare när det handlar om att erbjuda kompetent boendestöd i Nacka som fokuserar på att skapa struktur och tydlighet i din vardag. Vår målsättning är att ge dig möjlighet att hantera vardagens utmaningar, planera aktiviteter och göromål samt erbjuda motivation och strategier för att genomföra dem.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Strukturerad vardagshjälp

Vi förstår att det ibland kan kännas överväldigande att hantera vardagens krav och göromål. Vårt boendestöd är utformat för att ge dig den struktur och överblick som behövs för att göra din vardag mer hanterbar. Vi erbjuder hjälp med veckoplanering och rutiner samt stöd inför möten och kontakter med vård- och myndigheter. Dessutom kan vi hjälpa dig med hantering av post, räkningar och vardagsadministration. Vårt boendestöd kan även hjälpa till med att bryta social isolering, assistera med bostadssökande och hjälpa dig hitta meningsfull sysselsättning eller fritidsaktiviteter.

Individuell planering och genomförande

Vi tror på att varje individ har unika behov och önskemål. Därför erbjuder vi möjlighet att påverka när och hur insatserna ska utföras. Innan vi påbörjar boendestödet har vi ett personligt möte där vi går igenom din nuvarande situation och behov. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan där vi fastställer vilka målområden som är viktiga för dig och hur vi ska arbeta tillsammans för att du ska kunna uppnå dem. När du har träffat din tilltänkta boendestödjare är det ni som tillsammans planerar dagar och tider för ditt boendestöd. Vi är flexibla och erbjuder självklart möjlighet till ersättare vid frånvaro.

Kompetent personal med stort engagemang

Funkisgruppen är stolta över sin kompetenta och engagerade personal. Vår personal har bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi är övertygade om att rätt matchning är avgörande för att du ska få det stöd du behöver. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha dig med en boendestödjare som passar just dina behov och personlighet. Om det någonsin uppstår ett behov eller önskemål om att byta ut befintlig personal eller tillsätta fler boendestödjare, så samarbetar vi med dig för att hitta den bästa lösningen. Vi strävar alltid efter att du ska känna dig trygg med de insatser vi erbjuder.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Nacka?

Om du är intresserad av att lära dig mer om vår boendestödsverksamhet och hur den kan förändra din vardag, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att besvara dina frågor och ge dig mer information om vår verksamhet, vår personal och hur vi arbetar med boendestöd på Funkisgruppen. Du hittar våra kontaktuppgifter här nedan, där du kan välja Nacka som din kommun och se hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.