mountainbike
Österåker

Boendestöd i Österåker med Funkisgruppen

När vardagen känns överväldigande och kraven verkar oöverstigliga, är det dags att överväga Funkisgruppen för kompetent boendestöd. Vi erbjuder struktur och tydlighet för att hjälpa dig hantera vardagens utmaningar, samtidigt som vi ger dig de verktyg, stöd och motivation du behöver för att nå dina mål.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Struktur och överblick på vardagens göromål

Vi förstår att vardagens krav ibland kan kännas överväldigande, och att vardagens göromål kan vara svåra att hantera. Med vårt boendestöd ger vi dig möjlighet att skapa struktur och få överblick över din vardag. Vi hjälper dig med veckoplanering och rutiner, ger stöd inför möten eller vård- och myndighetskontakter, hanterar post, räkningar och vardagsadministration, assisterar med hemmets skötsel, inköp och mathållning, samt stöttar dig i att bryta social isolering. Dessutom kan vi hjälpa dig med att leta efter bostad och hitta meningsfulla sysselsättningar eller fritidsaktiviteter.

Möjlighet att påverka ditt boendestöd

Vi tror på att varje individ är unik, och därför bokar vi in ett möte inför uppstart av insatsen för att förstå dina specifika behov. Tillsammans skapar vi en genomförandeplan där vi identifierar de mål som är viktiga för dig och hur vi tillsammans kan arbeta för att uppnå dem. Du har möjlighet att påverka när och hur insatserna utförs, och när du har träffat din tilltänkta boendestödjare, är det ni som planerar dagar och tider för att träffas. Vi erbjuder även ersättare vid frånvaro och planerar för detta i samråd med dig.

Vår kompetens och erfarenhet

Vår personal har bred kompetens och omfattande erfarenhet av att arbeta med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi har förmågan att anpassa vårt stöd och vår expertis för att möta dina unika behov och önskemål.

Trygg matchning och anpassning

Vi lägger stor vikt vid att matcha rätt boendestödjare till dig för att säkerställa att du får det stöd som beviljats. Om det uppstår behov eller önskemål om att byta ut befintliga boendestödjare eller tillsätta fler, arbetar vi tillsammans med dig för att planera och genomföra dessa förändringar. Vår främsta målsättning är att du ska känna dig trygg och nöjd med dina insatser.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Österåker?

Om du är intresserad av att lära dig mer om vårt boendestöd, vår kompetenta personal och hur vi arbetar med boendestöd i Österåker, tveka inte att kontakta oss.  Vänligen välj Österåker i listan nedan för kontaktuppgifter som är specifika för din kommun. Funkisgruppen är här för att hjälpa dig på din väg mot en bättre vardag.