mountainbike
Solna

Boendestöd i Solna med Funkisgruppen

Välkommen till Funkisgruppen, din pålitliga utförare för professionellt boendestöd i Solna. Vi erbjuder dig hjälp med att skapa struktur, överblick i vardagens göromål och verktyg för att effektivt hantera dina dagliga uppgifter. 

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Skapa struktur i din vardag

Vi förstår att livets krav ibland kan kännas överväldigande. Vårt boendestöd syftar till att ge dig den struktur du behöver för att planera och genomföra dagliga aktiviteter och göromål. Vi kan bland annat hjälpa dig med att:

Skapa veckoplanering och rutiner för att skapa stabilitet i vardagen.
Förbereda inför möten, vård- och myndighetskontakter för att underlätta kommunikationen.
Hantera post, räkningar och andra administrativa uppgifter.
Sköta om ditt hem, inklusive inköp och matlagning.
Bryta social isolering genom att stötta dig att delta i sociala aktiviteter och evenemang.
Söka bostad eller lägenhet vid behov.
Hitta meningsfulla sysselsättningar och fritidsaktiviteter som passar dina intressen och behov.
Vi anpassar vårt stöd efter dina individuella mål och behov, och vår främsta målsättning är att göra din vardag så strukturerad och givande som möjligt.

Individanpassat stöd med fokus på dina mål

Innan vi påbörjar insatsen bokar vi in ett möte där vi diskuterar dina specifika behov och önskemål. Tillsammans utarbetar vi en genomförandeplan som tydligt beskriver vilka målområden som är viktiga för dig och hur vi planerar att samarbeta för att hjälpa dig att uppnå dessa mål. Det är viktigt för oss att du är delaktig i planeringen av ditt stöd och vi strävar efter att erbjuda flexibilitet i tid och plats för att passa dina behov och preferenser.

Erfaren personal med bred kompetens

Vår personal har omfattande erfarenhet och bred kompetens inom områden som funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi är stolta över att kunna erbjuda högkvalitativt stöd som är anpassat efter dina individuella behov. Vi är medvetna om att bemötande och personkemi är avgörande faktorer för att skapa en positiv insats för våra kunder. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha dig med den mest lämpliga boendestödjaren, så att det ska bli så bra som möjligt för dig.

Flexibilitet och trygghet

Vi strävar efter att skapa en flexibel och trygg miljö där du kan känna dig bekväm och säker med de insatser vi erbjuder. Om det skulle uppstå behov eller önskemål om att byta ut en befintlig boendestödjare eller tillsätta fler, så planerar och anpassar vi för detta i samråd med dig. Ditt välbefinnande och din trygghet är våra främsta prioriteringar.

Kontakta oss för mer information om boendestöd i Solna

Om du vill veta mer om vårt boendestöd och hur vi kan stödja dig, är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet, vår personal och hur vi arbetar med boendestöd på Funkisgruppen. Vi finns här för att hjälpa dig få överblick, struktur och stöd i din vardag.