mountainbike
Stockholm

Boendestöd i Stockholm med Funkisgruppen

Söker du efter kompetent boendestöd i Stockholm? Funkisgruppen är här för att erbjuda hjälp med att skapa struktur och tydlighet i din vardag. Vårt mål är att hjälpa dig att få överblick över ditt dagliga liv, stödja dig i att planera aktiviteter och göromål samt ge dig motivation och strategier för att klara av dem.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Skapa struktur i vardagen

Vi förstår att det ibland kan kännas som att kraven utifrån är överväldigande och att de vardagliga uppgifterna kan kännas som omöjliga hinder. Vårt boendestöd syftar till att skapa struktur i din vardag och hjälpa dig att hantera dina dagliga uppgifter på ett organiserat sätt. Vi erbjuder stöd och vägledning inom flera områden, bland annat:

Veckoplanering och rutiner

Vi hjälper dig att skapa veckoplaner och etablera rutiner som passar din livsstil och behov.

Förberedelser och stöd inför möten

Vi ger dig stöd och förberedelse inför möten, vård- och myndighetskontakter.

Post, räkningar och vardagsadministration

Vi hjälper dig att hantera post, räkningar och andra administrativa uppgifter.

Hemmets skötsel, inköp och mathållning

Vi erbjuder stöd med att upprätthålla hemmets skötsel, hjälper dig med inköp och erbjuder matlagningsstöd.

Bryta social isolering

För de som känner sig isolerade, erbjuder vi stöd för att bryta social isolering genom att hjälpa till med att hitta meningsfull sysselsättning eller fritidsaktiviteter.

Leta efter bostad

Vi stödjer även de som söker bostad genom att erbjuda hjälp och stöd i bostadsprocessen.

Skräddarsytt boendestöd efter dina Behov

Innan vi påbörjar insatsen bokar vi in ett möte med dig för att diskutera dina aktuella behov och önskemål. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan som fokuserar på de områden som är viktigast för dig. Du har möjlighet att vara delaktig och påverka hur stödet utförs och när det passar dig.

Vår personalgrupp

Vår personal har en bred kompetens och lång erfarenhet av att arbeta med personer med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi har även stort fokus på att skapa en bra matchning mellan dig och din boendestödjare för att uppnå de bästa resultaten.

Trygghet i din insats

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i den insats du får. Om det uppstår behov eller önskemål om att byta ut en befintlig boendestödjare eller tillsätta fler, planerar vi för detta i samråd med dig. Självklart erbjuder vi även ersättare vid ordinarie boendestödjares frånvaro.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Stockholm?

Om du är intresserad av att veta mer om vårt boendestöd och hur vi kan stötta dig i Stockholm, är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna mer om vår verksamhet, vår kompetenta personal och hur vi arbetar för att skapa struktur och tydlighet i din vardag. Här nedan finns kontaktuppgifterna för din specifika kommun. Vi ser fram emot att höra från dig och vara en del av din resa mot en mer strukturerad vardag.