mountainbike
Täby

Boendestöd i Täby med Funkisgruppen

Funkisgruppen erbjuder kompetent boendestöd med inriktning på att skapa struktur och tydlighet i vardagen för dig som behöver extra stöd. Vårt mål är att underlätta din vardag och ge dig möjlighet att leva ett självständigt liv i Täby.

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Skapa struktur och överblick

Ibland kan vardagen kännas överväldigande, och kraven utifrån kan kännas för höga. Det är då vårt boendestöd kommer in i bilden. Vi hjälper dig att skapa struktur och överblick i din vardag. Vi erbjuder stöd i att planera aktiviteter och göromål, samt motivation och strategier för att genomföra dem. Vårt mål är att du ska kunna leva ditt liv på dina egna villkor.

Vårt boendestöd kan bland annat inkludera:

Veckoplanering och rutiner.
Förberedelser och stöd inför möten, vård- och myndighetskontakter.
Hantering av post, räkningar och vardagsadministration.
Skötsel av hemmet, inköp och mathållning.
Att bryta social isolering och hitta meningsfulla sysselsättningar eller fritidsaktiviteter.
Hjälp med att söka bostad om så behövs.

Individuellt anpassat stöd

Vi förstår att varje individ har unika behov och önskemål. Innan vi påbörjar insatsen, bokar vi ett möte med dig för att diskutera din aktuella situation och behov. Tillsammans skapar vi en genomförandeplan som tar hänsyn till dina målområden och hur vi bäst kan samarbeta för att uppnå dem. Du är en aktiv del av planeringsprocessen, och tillsammans med din tilltänkta boendestödjare planerar ni dagar och tider som passar dig. Om det skulle uppstå frånvaro, erbjuder vi naturligtvis ersättare och planerar för detta i samråd med dig.

Erfarenhet och kompetens

Funkisgruppen har en personalstyrka med bred kompetens och erfarenhet inom området. Vi har arbetat med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet. Vi förstår komplexiteten i att erbjuda boendestöd och lägger stor vikt vid att matcha rätt boendestödjare till dig. Vårt mål är att skapa en meningsfull och trygg relation som bygger på förtroende.

Individuell matchning

Vi är medvetna om att relationen mellan dig och din boendestödjare är av stor betydelse. Därför lägger vi stor vikt vid att matcha dig med en boendestödjare vars bemötande och personlighet stämmer överens med dina behov. Om det skulle uppstå behov eller önskemål om att byta ut befintlig boendestödjare eller tillsätta fler, är vi flexibla och lösningsorienterade. Vårt främsta mål är att du känner dig trygg med de insatser vi tillhandahåller.

Vill du veta mer om vårt boendestöd i Täby?

Kontakta oss för att få ytterligare information om våra tjänster, vår kompetenta personal och hur vi kan skräddarsy boendestöd för just dig. Vi ser fram emot att stödja dig i att skapa struktur och trygghet i din vardag. Hitta de kontaktuppgifter som passar dig genom att välja Täby som din kommun nedan. Funkisgruppen är här för att ge dig det stöd du behöver för att leva ett självständigt och meningsfullt liv.