mountainbike
Järfälla

Hemtjänst i Järfälla med Funkisgruppen

När du behöver professionell och pålitlig hemtjänst i Järfälla, kan du lita på Funkisgruppen. Vi erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens, där vi alltid sätter kundens behov i fokus.

Funkisgruppen erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens. Vi är närvarande och har kundens behov i fokus. För oss är det viktigt att man får bibehålla de förmågor man har och vi ser alltid till det friska hos individen. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan där vi kommer överens om hur och när hemtjänsten skall utföras. Det ska vara tydligt när vi faktiskt behöver hjälpa till, då ork eller förmåga inte räcker hela vägen.

Individanpassad omsorg som bevarar det friska hos dig

Vi tror på att varje individ är unik och att det är viktigt att fokusera på det friska hos varje person. Innan vi påbörjar insatsen bokar vi in hembesök för att förstå dina specifika behov. Tillsammans går vi igenom din beställning och diskuterar hur vi kan utforma vår hjälp så att den är så anpassad som möjligt till dina önskemål och behov. Vi vill göra det tydligt när och hur vi behöver bistå dig när din egen ork eller förmåga inte räcker till.

Kontinuitet för ökad trygghet

Vi vet att hemtjänstinsatser kan variera i omfattning beroende på individuella behov. Oavsett hur många timmar eller besök som behövs, lägger vi stor vikt vid kontinuitet, eftersom det skapar en känsla av trygghet. Vi strävar alltid efter att minimera antalet personer som utför insatserna, och vi försöker planera för återkommande dagar och tider för att du ska känna igen den som kommer och kunna bygga upp en relation med dem.

Vår kompetenta personal

Vår personal är välutbildad och har omfattande erfarenhet inom äldreomsorg, funktionsnedsättningar och olika former av psykisk ohälsa. Vi ser till att rätt person är på rätt plats för att kunna erbjuda den mest ändamålsenliga omsorgen.

Vill du veta mer om vår hemtjänst i Järfälla?

Om du vill veta mer om vår hemtjänst, vår kompetenta personal och hur vi arbetar med hemtjänstinsatser på Funkisgruppen är du välkommen att kontakta oss så att vi kan ge dig mer information om vår verksamhet och guida dig genom hur vi kan hjälpa dig eller dina närstående på bästa sätt. Vi ser fram emot att vara din pålitliga utförare av hemtjänst i Järfälla.