Järfälla

För dig som bor i Järfälla så är vi valbara utförare av följande insatser:

Daglig verksamhet

Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till tunnelbanestationen Solna Strand och buss.

Enhet Girovägen: På Girovägen 13, Veddesta, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger på promenadavstånd från pendeltågstationen Barkarby och buss.  

Läs mer

Sysselsättning

Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade sysselsättning för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till tunnelbanestationen Solna Strand och buss.

Enhet Girovägen: På Girovägen 13, Veddesta, finns vår arbetslivsinriktade sysselsättning för dig som vänder sig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger på promenadavstånd från pendeltågstationen Barkarby och buss.

Läs mer

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att stötta dig till en meningsfull och aktiv fritid utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Avlösning

Funkisgruppen avlösning har som mål att erbjuda dig som förälder eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Hemtjänst

Funkisgruppen erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens. Vi är närvarande och har kundens behov i fokus. För oss är det viktigt att man får bibehålla de förmågor man har och ser alltid till det friska hos individen. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan där vi kommer överens om hur och när hemtjänsten skall utföras. Det ska vara tydligt när vi faktiskt behöver hjälpa till, då ork eller förmåga inte räcker hela vägen.

Läs mer

Järfälla - Kontaktuppgifter

DV Solna

Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72

DV Järfälla

Odileine Engquist
odileine.engquist@funkisgruppen.se
073-347 55 86

SY Solna

Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72

SY Järfälla

Odileine Engquist
odileine.engquist@funkisgruppen.se
073-347 55 86

Diana Bahnan Daoud
 diana.bahnan-daoud@funkisgruppen.se
073-347 55 73

Diana Bahnan Daoud
 diana.bahnan-daoud@funkisgruppen.se
073-347 55 73

Diana Bahnan Daoud
 diana.bahnan-daoud@funkisgruppen.se
073-347 55 73

Odileine Engquist
odileine.engquist@funkisgruppen.se
073-347 55 86