Österåker

För dig som bor i Österåker så är vi valbara utförare av följande insatser:

Daglig verksamhet

Enhet Företagsallén: På Företagsallén 8, Åkers Runö, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till Roslagsbanan station Åkers Runö och buss. 

Läs mer

Sysselsättning

Enhet Företagsallén: Funkisgruppen sysselsättning är valet för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet där du som deltagare ges möjlighet att komma närmare just dina drömmars mål.

Den gemensamma målsättningen för alla våra sysselsättningsverksamheter är att det är du som är i fokus och din individuella målsättning som styr vad du jobbar med. Enklare arbetsträning, arbetsliknande verksamhet enskilt eller i grupp, individuell praktik på externa företag eller aktiviteter av social karaktär – ditt behov och dina förutsättningar styr.

Läs mer

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Österåker - Kontaktuppgifter 

Johan Hagstöm
johan.hagstrom@funkisgruppen.se
073-915 77 50

Uppdragschef
Anne Egnell
anne.egnell@funkisgruppen.se
072-931 82 01

Johan Hagstöm
johan.hagstrom@funkisgruppen.se
073-915 77 50

Uppdragschef
Anne Egnell
anne.egnell@funkisgruppen.se
072-931 82 01

Ginger Holmström
ginger.holmstrom@funkisgruppen.se
070-460 83 19

Uppdragschef
Anne Egnell
anne.egnell@funkisgruppen.se
072-931 82 01

Senaste nytt

Valbara för boendestöd i Tyresö kommun!

Valbara för boendestöd i Tyresö kommun!

Nu kan vi glädjande berätta att vi från och med den 15 oktober är valbara utförare av boendestöd i Tyresö kommun. Har du några frågor så kontakta oss enligt uppgifter nedan: Ida Thomasson Mobil: 073-973 83 30 Melj: ida.thomasson@funkisgruppen.se

läs mer