Sollentuna

För dig som bor i Sollentuna så är vi valbara utförare av följande insatser:

Daglig verksamhet

Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till tunnelbanestationen Solna Strand och buss.

Läs mer

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att stötta dig till en meningsfull och aktiv fritid utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs

Läs mer

Avlösning

Funkisgruppen avlösning har som mål att erbjuda dig som förälder eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Arbetscoachning

Funkisgruppen arbetscoachning är valet för dig som vill ha individuellt utformat stöd med frågor som rör arbete eller studier.

Det är du som är i fokus och din individuella målsättning som styr vad vi tillsammans arbetar med. Vägledning kring studier och yrkesval, nya kontakter och erfarenheter på arbetsmarknaden genom praktik på externa företag eller hjälp med intervjuteknik– ditt behov och dina förutsättningar styr.

Funkisgruppen erbjuder arbetscoachning via Möjligheternas kontor för dig som är minst 16 år och folkbokförd i Sollentuna.

Sollentuna - Kontaktuppgifter


Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
0733-47 55 72


Leyla Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
0733-47 55 75


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
0733-47 55 92


Leyla Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
0733-47 55 75


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
0733-47 55 92


Leyla Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
0733-47 55 75


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
0733-47 55 92


Jukka Kaski
jukka.kaski@funkisgruppen.se
0733-47 55 95