Solna

För dig som bor i Solna så är vi valbara utförare av följande insatser:

Solna - Kontaktuppgifter 

Denise Lindgren
denise.lindgren@funkisgruppen.se
073-347 55 72
Leyla Muñoz Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
073-347 55 75

Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92

Leyla Muñoz Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
073-347 55 75

Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92

Leyla Muñoz Galvez
leyla.galvez@funkisgruppen.se
073-347 55 75

Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92