Stockholm

För dig som bor i Stockholm stad så är vi valbara utförare av följande insatser:

Stockholm - Kontaktuppgifter 

DV Solna

Denise Lindgren
denise.lindgren@funkisgruppen.se
073-347 55 72

DV Stockholm

Arshia Saleh Pour
arshia.salehpour@funkisgruppen.se
072-997 97 08 

SY Solna

Denise Lindgren
denise.lindgren@funkisgruppen.se
073-347 55 72

 

Anders Cottman Karlsson

anders.karlsson@funkisgruppen.se

073-347 55 61

 

Luis Garcia Collins

luis.garciacollins@funkisgruppen.se

073-347 55 42

Anders Cottman Karlsson

anders.karlsson@funkisgruppen.se

073-347 55 61

 

Luis Garcia Collins

luis.garciacollins@funkisgruppen.se

073-347 55 42

Anders Cottman Karlsson

anders.karlsson@funkisgruppen.se

073-347 55 61

 

Luis Garcia Collins

luis.garciacollins@funkisgruppen.se

073-347 55 42