mountainbike
Stockholm

Sysselsättning för dig från Stockholm med Funkisgruppen

Söker du efter meningsfull sysselsättning för dig från Stockholm? Funkisgruppen erbjuder arbetslivsinriktade sysselsättning som är skräddarsydd för individer med psykiska funktionsnedsättningar. Vi tror på din potential och din dröm att närma dig dina mål, och vi finns här för att stödja dig på din resa.

Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade sysselsättning för dig som har en psykisk funktionsnedsättning och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger på promenadavstånd från tunnelbanestationen Solna Strand och buss.

Individanpassad sysselsättning i fokus

På Funkisgruppen har vi alltid individens behov i centrum. Vår övergripande målsättning är att det är du och din individuella målsättning som styr inriktningen på ditt arbete. Vi förstår att varje individ är unik och har olika förutsättningar. Därför erbjuder vi en bred variation av aktiviteter och insatser som anpassas efter ditt specifika behov.

Arbetsträning och arbetsliknande verksamhet

Vi erbjuder enklare arbetsträning och arbetsliknande sysselsättningsverksamhet, både individuellt och i grupp. Dessa aktiviteter syftar till att förbereda dig för arbetslivet genom att utveckla färdigheter och kompetenser som är värdefulla på arbetsmarknaden.

Individuell praktik på externa företag

För de som är redo för praktisk erfarenhet utanför vår sysselsättningsverksamhet erbjuder vi möjlighet till individuell praktik på externa företag. Detta ger dig en chans att tillämpa dina färdigheter i en verklig arbetsmiljö och öka din arbetslivserfarenhet.

Sociala aktiviteter och gemenskap

Vi förstår att sysselsättning inte bara handlar om arbete. För vissa kan aktiviteter av social karaktär vara lika viktiga. Därför erbjuder vi även sociala aktiviteter som främjar gemenskap och välmående.

Vår personal och din dröm

Vår engagerade personal har omfattande erfarenhet av att stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar på deras resa mot arbetslivet. Vi tror på dina drömmar och mål och vill vara en del av din framgångsresa.

Kontakta oss för mer information om sysselsättning för dig från Stockholm

Om du vill veta mer om vår sysselsättningsverksamhet för dig från Stockholm och hur vi kan hjälpa dig att närma dig dina mål, är du välkommen att kontakta oss. Vi är här för att stötta dig och göra din vardag mer meningsfull genom meningsfull sysselsättning.