Täby

För dig som bor i Täby så är vi valbara utförare av följande insatser:

Daglig verksamhet

Enhet Korta gatan: På Korta gatan 7, Solna Strand, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till tunnelbanestationen Solna Strand och buss.

Enhet Företagsallén: På Företagsallén 8, Åkers Runö, finns vår arbetslivsinriktade dagliga verksamhet som vänder sig till dig inom personkrets 1 och som har fått denna insats beviljad. Vår lokal ligger i direkt anslutning till Roslagsbanan station Åkers Runö och buss.  

Läs mer

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att stötta dig till en meningsfull och aktiv fritid utifrån just dina förutsättningar och behov. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Avlösning

Funkisgruppen avlösning har som mål att erbjuda dig som förälder eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet. Hos oss är det du som kund som äger dina timmar och du har därför möjlighet att vara delaktig och påverka hur, när och med vem insatsen utförs.

Läs mer

Täby - Kontaktuppgifter

DV Solna

Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72

DV Österåker

Johan Hagström
johan.hagstrom@funkisgruppen.se
073-347 55 67Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92Denise Friberg
denise.friberg@funkisgruppen.se
073-347 55 72


Elisabeth Singh
elisabeth.singh@funkisgruppen.se
073-347 55 92