Skyddat boende

Placeringsförfrågningar: 08-721 73 30

Funkisgruppen erbjuder trygga placeringar i boende för personer som är i behov av insatser i form av skydd mot hot, våld, förtryck eller andra övergrepp.  Eftersom vi vet att flertalet skyddsärenden är akuta så kan vi ta emot placeringar med kort varsel.  Medföljande barn och djur är välkomna.

Vi vägleder de placerade mot en trygg och självständig vardag

Med ett professionellt bemötande ser vi till att den placerade får en säker inflyttning, verktyg för att leva under trygga förhållanden och vägledning inför en mer långsiktigt och självständig boendeform och vardag. Vi följer med hela vägen, från inskrivning till utflytt!

Våra boenden är inflyttningsklara

De som placeras hos oss bor i egen lägenhet med självhushåll, på skyddad bostadsort och adress. Med närhet till allmänna kommunikationsmedel och samhällsfunktioner ges man goda förutsättningar till en mer trygg och självständig vardag. Samtliga lägenheter är basutrustade och inflyttningsklara, och vi har givetvis möblerat och förberett för eventuellt medföljande barn.

Vid inskrivning

Vid inskrivning har vi en genomgång av det nya boendet i lugn och ro tillsammans med den placerade och eventuellt medföljande barn. Vi går igenom boendepärm och genomför säkerhets- och riskbedömning tillsammans med den placerade. Trygghetsregler och genomförandeplan upprättas så att det blir tydligt vilka aktiviteter och praktiska göromål som den enskilde behöver stöd i att genomföra tillsammans med sin kontaktperson.

Vårt mål är att de placerade skall ges förutsättningar att öka sin känsla av sammanhang, och hjälper bland annat till att finna meningsfull sysselsättning och  fritidsaktiviteter.

Vår kompetens

Vår personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med utsatta personer, personer med psykisk ohälsa, riskbeteenden, funktionsnedsättningar och samsjuklighet. Vi är vana att samverka och använder oss av evidensbaserade metoder.

De som arbetar hos oss är bland annat socionomer, socialpedagoger, skötare inom psykiatri, hälsopedagoger och drog-och alkoholterapeuter. Samtlig personal får löpande handledning och kompetensutveckling; enskilt och i grupp.

Mer information eller placeringsförfrågningar 
För mer information eller placeringsförfrågningar är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 08-721 73 30