Funkisgruppen har fått tillstånd hos IVO att bedriva verksamhet som erbjuder konsulentstöd. Detta innebär bland annat att vi kan utreda och föreslå jour- och familjehem till socialnämnden.