Självfallet följer vi de riktlinjer och rekommendationer som ansvariga myndigheter sätter upp gällande Coronaviruset.

Funkisgruppen AB och Funkisgymmet i Tyresö tar självklart smittspridningen av Coronaviruset på fullt allvar. Då vårt gym är ett anpassat gym med ett begränsat antal kunder på plats samtidigt har vi beslutat att hålla gymmet öppet för att möjliggöra att alla kunder kan fortsätta träna och ta hand om kropp och själ.

Några riktlinjer att följa:
• Om du känner dig frisk är du välkommen att träna! Dock är det viktigt att vara extra noga med handhygienen. I alla omklädningsrum finns instruktioner uppsatta avseende handtvätt och handsprit tillgänglig.
• Våra omklädningsrum är fortsatt öppna men vi önskar att du som kund väljer att duscha hemma.
• Är du sjuk så ska du stanna hemma.

Vi har genomfört följande åtgärder:
• Våra hälsocoacher kommer öka hygiennivån i lokalen att förutom träningsredskapen även desinficera handtag, kranar etc. efter varje pass.
• Ökad volym och tillgänglighet på hygienprodukter
• Avvaktar med gruppträning då vi följer folkhälsomyndighetens riktlinje gällande säkerhetsavstånd

Funkisgruppen och Funkisgymmet i Tyresö kommer fortsatt att följa utvecklingen och dessa riktlinjer kan komma att ändras eller utökas.