Våra verksamheter inom LSS & SoL

Vi erbjuder daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice, hemtjänst och personlig assistans för barn och vuxna i hela landet. De olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att skapa en helhet för individen. Vi löser livspusslet!

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Funkisgruppen daglig verksamhet vänder sig till dig som vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet och tillhör personkrets 1 enligt LSS.

Sysselsättning

Sysselsättning

Funkisgruppen sysselsättning vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet.

Kommuner som erbjuder sysselsättning
boendestöd

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så.

Sysselsättning

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att hjälpa dig att delta i fritids- och kulturaktiviteter utifrån dina önskemål.

Avlösning

Avlösning

Tillfällig avlösning i hemmet erbjuds dig som är förälder och/eller närstående till den som har en funktionsnedsättning.

Avlösning

Hemtjänst

Funkisgruppen erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens. Vi är närvarande och har kundens behov i fokus.

Kommuner som erbjuder hemtjänst
Sysselsättning

Personlig Assistans

Funkisgruppen personlig assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet.