Våra verksamheter

Vi erbjuder skyddat boende för personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp. Vi erbjuder även daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, ledsagarservice, avlösarservice, personlig assistans för barn och vuxna i hela landet samt arbetsmarknadsinsatser genom bland annat Arbetsförmedlingen. De olika pusselbitarna i vår verksamhet bidrar till att skapa en helhet för individen.

Vi löser livspusslet!

Daglig verksamhet

Funkisgruppen daglig verksamhet vänder sig till dig som vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet och tillhör personkrets 1 enligt LSS.

Sysselsättning

Funkisgruppen sysselsättning vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet.

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så..

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att hjälpa dig att delta i fritids- och kulturaktiviteter utifrån dina önskemål.

Avlösning

Tillfällig avlösning i hemmet erbjuds dig som är förälder och/eller närstående till den som har en funktionsnedsättning.

Personlig Assistans

Funkisgruppen personlig assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet.

Gym

Här tränar du efter din egen förmåga och med Funkispersonal på plats som stöd. Träningscoacher finns alltid tillgängliga i lokalen.

Rusta & Matcha

Vill du hitta ett nytt arbete eller börja studera?

Funkisgruppen har ett stort kontaktnät och ett nära samarbete med både utbildningsföretag och arbetsgivare – vi ger dig möjlighet till nya kontakter, utbildningar och erfarenheter i arbetslivet.

 

Skyddat boende

Vi erbjuder placeringar i skyddat boende för personer och medföljande barn som behöver insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp

Hemtjänst

Funkisgruppen erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens. Vi är närvarande och har kundens behov i fokus.