Våra verksamheter

Vi erbjuder personlig assistans, daglig verksamhet för personkrets 1, sysselsättning enligt SoL, boendestöd, ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS.

Daglig verksamhet

Funkisgruppen daglig verksamhet vänder sig till dig som vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet och tillhör personkrets 1 enligt LSS.

Sysselsättning

Funkisgruppen sysselsättning vänder sig till dig som har en psykisk funktionsnedsättning och vill ha en arbetslivsinriktad verksamhet.

Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så..

Ledsagning

Funkisgruppen ledsagning har som mål att hjälpa dig att delta i fritids- och kulturaktiviteter utifrån dina önskemål.

Avlösning

Erbjuda dig som förälder och/eller närstående till den som har en funktionsnedsättning tillfällig avlösning i hemmet.

Personlig Assistans

Funkisgruppen personlig assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet.

Gym

Här tränar du efter din egen förmåga och med Funkispersonal på plats som stöd, träningscoacher finns alltid tillgängliga i lokalen.

Stöd & Matchning

Som deltagare hos oss är det du som är i fokus och din individuella målsättning som styr vad vi tillsammans arbetar med.

Café

På vårt hälsoinriktade café kan du i lugn miljö avnjuta kall eller varm dryck med nyttiga tillbehör.

Arbetscoachning

Funkisgruppen arbetscoachning är valet för dig som vill ha individuellt utformat stöd med frågor som rör arbete eller studier.