Boendestöd

Funkisgruppen erbjuder kompetent boendestöd med struktur och tydlighet.

 

Struktur och överblick på vardagens göromål

Ibland känns kraven utifrån allt för höga och vardagens göromål svåra att hantera – eller rent utav oöverstigliga att ta sig an. Vårt boendestöd ger dig möjlighet att få överblick på vardagen, stöd i att planera aktiviteter och göromål samt motivation och strategier för att genomföra dem.

Vi hjälper bland annat till med:

  • veckoplanering och rutiner
  • förberedelser och stöd inför möten eller vård- och myndighetskontakter
  • post, räkningar och vardagsadministration
  • hemmets skötsel, inköp och mathållning
  • att bryta social isolering
  • leta efter bostad
  • hitta meningsfull sysselsättning eller fritidsaktivitet

 

Möjlighet att påverka när och hur insatserna skall utföras

Inför uppstart av insatsen bokar vi in ett möte med dig där vi går igenom aktuell beställning och diskuterar hur dina behov ser ut just nu. Utifrån detta upprättar vi en genomförandeplan tillsammans, där vi beskriver vilka målområden som är viktiga för dig och hur vi skall samarbeta för att du skall kunna uppnå dessa.  

När du träffat din tilltänkta boendestödjare är det ni som planerar för dagar och tider att  ses på. Vi erbjuder givetvis ersättare vid frånvaro och planerar för detta i samråd med dig.

 

Vår kompetens

Vår personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med olika typer av funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, missbruk, social utsatthet och samsjuklighet.

Vi lägger stor vikt vid en bra matchning vid valet av boendestödjare till dig, så att vi på bästa möjliga sätt kan ge det stöd som beviljats. Om det finns behov eller önskemål om att byta ut befintlig eller tillsätta fler boendestödjare så löser vi det. Vi vill att du ska känna dig trygg med dina insatser.

 

Vill du veta mer om vårt boendestöd?

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vår verksamhet, vår personal och hur vi arbetar med boendestöd på Funkisgruppen. Du hittar rätt kontaktuppgifter här nedan, när du väljer den kommun du tillhör.