Boendestöd

Funkisgruppen boendestöd har som mål att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma i din bostad och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån just dina förutsättningar och behov.

Du får genom boendestödet stöttning i vardagliga aktiviteter som att tvätta, handla och laga mat. Vi kan också hjälpa och stötta dig i kontakter med myndigheter och andra samhällsfunktioner.

För att ditt boendestöd ska fungera så bra som möjligt så får du hos oss en kontaktperson. Det är kontaktpersonen som utför ditt boendestöd. Kontaktpersonen har därmed en nära dialog med dig så att du har möjlighet att vara delaktig och påverka när, hur och med vem din insats ska utföras.

För att ditt boendestöd ska bli bra så vet vi hur viktigt det är att du trivs ihop med din kontaktperson. Vi lägger därför stort fokus på att det ska vara en bra personmatchning. Skulle det inte kännas bra med din kontaktperson så har du självklart möjlighet att byta. Hos oss äger kunden sina timmar.