Hemtjänst

Funkisgruppen erbjuder hemtjänst med kontinuitet och kompetens. Vi är närvarande och har kundens behov i fokus.

 

Vi ser till det friska hos individen

För oss är det viktigt att man får bibehålla de förmågor man har och ser alltid till det friska hos individen. Inför uppstart bokar vi in hembesök hos våra kunder, där vi tillsammans går igenom aktuell beställning och diskuterar hur hjälpen skall utformas. Det skall vara tydligt när och hur vi behöver hjälpa till då ork eller förmåga inte räcker hela vägen.

Kontinuitet skapar trygghet

Hemtjänstinsatser beviljas i varierande omfattning, beroende på den enskilde individens specifika behov. Oavsett hur många timmar eller besök som skall planeras in hos våra kunder, så lägger vi stor vikt vid kontinuitet; det skapar trygghet. Vi strävar alltid efter att så få personer som möjligt ska utföra insatserna och på återkommande dagar och tider.

Vår kompetens

Vår personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med personer inom både äldreomsorg, funktionsnedsättning och olika typer av psykisk ohälsa. Vi ser till att rätt person är på rätt plats!

Vill du veta mer om vår hemtjänst?

Ta kontakt med vår uppdragschef Shiva Mirzaei, så kan hon berätta mer om vår verksamhet, vår personal och hur vi arbetar med hemtjänst på Funkisgruppen i samarbete med vår underleverantör.

Shiva Mirzaei

Telefon: 0700-56 06 15

E-post: shiva.mirzaei@funkisgruppen.se

Kommuner som erbjuder detta: