Ledsagning

Funkisgruppen erbjuder ledsagning så att du kan vara delaktig i samhällslivet.

 

Dina intressen och behov styr 

Svårigheter att ta sig iväg på meningsfulla aktiviteter utanför hemmet uppstår ibland som en följd av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi hjälper dig att bryta denna isolering så att du kan vara delaktig i samhällslivet och ha kontakt med andra. Vi har en löpande dialog med dig kring hur, när och var din ledsagning skall utföras. Det är dina intressen och behov som styr vad din ledsagare hjälper dig med. 

Det kan till exempel vara att: 

  • ta sig iväg till träning  
  • komma ut på promenader eller vara i naturen 
  • gå på stan, besöka caféer och restauranger 
  • gå på bio, konsert eller teater 
  • besöka vänner eller familj 

 

Rätt person för uppdraget  

Våra ledsagare har kompetens och erfarenhet av att arbeta med individer som har olika typer av begränsningar i vardagen, men bemötande och personkemi skall också stämma överens med dina behov, så vi lägger stor vikt vid en bra matchning vid valet av ledsagare. Om det finns behov eller önskemål om att byta ut befintlig eller tillsätta fler ledsagare så planerar vi för detta i samråd med dig.  

 

Vill du veta mer om vår ledsagning? 

Ta kontakt med oss så kan vi berätta mer om vår verksamhet, vår personal och hur vi arbetar med ledsagning på Funkisgruppen. Du hittar rätt kontaktuppgifter här nedan, när du väljer den kommun du tillhör.