Personlig Assistans

Funkisgruppen personlig assistans erbjuder en individuellt anpassad assistans i hela landet.

Att vara beroende av andra för att kunna leva ett självständigt liv med goda levnadsvillkor är tufft. Det vet vi. Det är därför vi inom Funkisgruppen har fokus på valfrihet och medbestämmande: så att du så långt som möjligt får det som du vill och att dina förutsättningar blir de bästa möjliga. Som kund hos oss är du alltid i fokus och har stort inflytande i din egen assistans.

Kontaktperson: Maral Daneshfar
Telefon: 072-931 82 01
Mail: maral.daneshfar@funkisgruppen.se