Rusta & matcha

Vill du hitta ett nytt arbete eller börja studera?
Funkisgruppen har ett stort kontaktnät och ett nära samarbete med både utbildningsföretag och arbetsgivare – vi ger dig möjlighet till nya kontakter, utbildningar och erfarenheter i arbetslivet.

 

Vi Rustar

Genom en tydlig och målinriktad planering med din coach, får du den vägledning och de resurser du behöver för att nå dit du vill.

Du får hjälp med att skriva ansökningar, öva på intervjuteknik, kontakta arbetsgivare och söka utbildningar; det är dina behov som styr hur vi arbetar tillsammans.

 

Vi Matchar

Utifrån dina önskemål och dina förmågor hittar vi lämpliga utbildningar eller yrkesval för dig. Om du, som ett första steg, behöver öka dina färdigheter inom arbetslivet genom praktik, så har vi etablerat samarbete med ett antal externa arbetsplatser som kan ta emot dig i förberedande syfte.

Vi följer med dig på hela resan, från början till slut!

 

Vår kompetens

Vi som arbetar inom Rusta och Matcha har en bred kompetens och stor erfarenhet av arbetscoachning. Socionomer, praktiksamordnare, hälsopedagoger och socialpedagoger finns vår arbetsgrupp, och vi väljer ut en coach med de egenskaper som passar dina behov.

Funkisgruppen har personal som talar arabiska, engelska, kurdiska, persiska, ryska, serbokroatiska, somaliska, spanska, swahili, tigrinja och teckenspråk.

Vi kan även ordna tolk om behov finns.

 

 Vill du veta mer om Rusta & Matcha?

Skicka ett mejl till info@funkisgruppen.se, eller ring någon av kontakterna nedan så berättar vi mer om vår verksamhet, vad vi kan erbjuda och hur via arbetar med Rusta och Matcha på Funkisgruppen.