Rusta & matcha

Vill du hitta ett nytt arbete eller börja studera?
Funkisgruppen har ett stort kontaktnät och ett nära samarbete med både utbildningsföretag och arbetsgivare – vi ger dig möjlighet till nya kontakter, utbildningar och erfarenheter i arbetslivet.

 

Vi Rustar

Genom en tydlig och målinriktad planering med din coach, får du den vägledning och de resurser du behöver för att nå dit du vill.

Du får hjälp med att skriva ansökningar, öva på intervjuteknik, kontakta arbetsgivare och söka utbildningar; det är dina behov som styr hur vi arbetar tillsammans.

 

Vi Matchar

Utifrån dina önskemål och dina förmågor hittar vi lämpliga utbildningar eller yrkesval för dig. Om du, som ett första steg, behöver öka dina färdigheter inom arbetslivet genom praktik, så har vi etablerat samarbete med ett antal externa arbetsplatser som kan ta emot dig i förberedande syfte.

Vi följer med dig på hela resan, från början till slut!

 

Vår kompetens

Vi som arbetar inom Rusta och Matcha har en bred kompetens och stor erfarenhet av arbetscoachning. Socionomer, praktiksamordnare, hälsopedagoger och socialpedagoger finns vår arbetsgrupp, och vi väljer ut en coach med de egenskaper som passar dina behov.

Funkisgruppen har personal som talar arabiska, engelska, kurdiska, persiska, ryska, serbokroatiska, somaliska, spanska, swahili, tigrinja och teckenspråk.

Vi kan även ordna tolk om behov finns.

 

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med utbildningsföretaget Academy Omsorg.

Academy Omsorg är en personlig, flexibel och verksamhetsnära skola som bland annat utbildar inom vård- och omsorg samt barn och fritid.

Du kan läsa mer på deras hemsida  https://academyomsorg.se/

 

 

 Vill du veta mer om Rusta & Matcha?

Skicka ett mejl till info@funkisgruppen.se, eller ring någon av kontakterna nedan så berättar vi mer om vår verksamhet, vad vi kan erbjuda och hur via arbetar med Rusta och Matcha på Funkisgruppen.

Fatima Haatimi

Handledare

Fatima har studerat beteendevetenskap med inriktning Pedagogik. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar i både skolan och på andra pedagogiska verksamheter. Den senaste tiden  har hon arbetat som handledare inom Rusta och matcha. Det är något hon trivs väldigt mycket med då hon brinner för att vägleda och bistå människor på ett målinriktat vis.

Vill du kontakta mig? Ring 072-994 97 04

Sundus Fandi

Handledare

Sundus är utbildad socionom och IT- programmerare. Hon har utöver detta även erfarenhet av handledning i sitt yrke som lärarassistent och  studiehandledare på både grundskole- och gymnasienivå. Sundus har jobbat som systemutvecklare och arbetat med avancerade styrsystem för tillverkning i industrin. Hon har god erfarenhet av att skapa förtroendefulla relationer med deltagare för att  vägleda dem  ut i arbete eller studier.

Vill du kontakta mig? Ring 072-994 97 07

Karin T.

Coach

Karin är en högskoleutbildad socionom och hälsopedagog. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor som bland annat hälsocoach och boendestödjare. Karin har även varit samordnare över en biograf med allt vad det innebar.

Vill du kontakta mig? Ring 0733-47 55 40