Skyddat boende

Vi erbjuder placering i skyddat boende för personer som är i behov av insatser i form av skydd mot hot, våld eller andra övergrepp.  Eftersom vi vet att flertalet skyddsärenden är akuta så kan vi ta emot placeringar med kort varsel.

Funkisgruppens boenden består av basutrustade lägenheter på hemlig placeringsort och adress.

Vår personal har bred kompetens och erfarenhet av arbete med socialt utsatta personer, personer med psykisk ohälsa, riskbeteenden, funktionsnedsättningar och samsjuklighet. 

Vi använder evidensbaserade metoder och insatserna på boendet är individuellt utformade, i nära samarbete med den enskilde och i enlighet med dennes önskemål och förutsättningar. 

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

 

Jukka Kaski, 0733-47 55 95

jukka.kaski@funkisgruppen.se

Ida Thomasson, 0739-73 83 30

ida.thomasson@funkisgruppen.se